Annons:
Sök i däckdebatt

Branschen positiv till vinterdäckskrav på lastbilar

Branschnytt

Däckbranschen ger tummen upp åt regeringens initiativ om nya krav på vinterdäck på tunga fordon, men frågan är komplex och behöver utredas ytterligare. Till att börja med finns ingen klar definition på vad som ska klassas som vinterdäck, påpekar branschorganisationen i sitt remissvar.

Däckbranschen Sverige är en paraplyorganisation för Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening och Däckspecialisternas Riksförbund, som även äger Svensk Däckåtervinning. I remissvaret framför de sina gemensamma ståndpunkter, men två av organisationerna har också lämnat in enskilda remissvar. Däckbranschens skriver i yttrandet till regeringen att man visserligen ger sitt stöd åt att förslagets grundtanke, alltså att tunga fordon även vintertid har ett för säkerheten godtagbart väggrepp, men att det krävs fördjupad kunskap om hur olika däckegenskaper påverkar säkerheten på tunga fordon. Man hänvisar också till att däcken bara är en del av trafiksäkerheten. Andra faktorer är vägbyggnad, vägunderhåll, hastighetsanpassning, lastfördelning och fordonsfrågor som bromskraft. När det gäller definitionen av vinterdäck finns idag två däckmärkningar, M+S, som är en egendeklaration från tillverkarna och som inte innehåller några prestandakrav, och 3PMSF, där prestandakravet endast gäller drivförmåga jämfört med ett referensdäck, dock utan anpassning till nordiska förhållanden. En annan grundläggande fråga som branschorganisationen för fram är om det är kalendertid eller bedömt vägunderlag som ska gälla. Här föreslår båda organisationerna kalendertid och då perioden från 1 december till sista februari precis som Finland infört. En annan fråga är hur gränsöverskridande trafik ska hanteras. Med olika krav i närliggande länder kommer omlastningar eller däckskiften krävas – så länge som länderna inte inför samma regelsystem. Slutsatsen av resonemanget är att Däckbranschen föreslår att regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att utarbeta nya krav för definitionen av vinterdäck samt krav på mönsterdjup. Dessutom bör de svenska reglerna efterlikna de krav som finns i närliggande och relevanta länder. Däckspecialisternas riksförbund, DRF, som representerar Däckverkstäderna, säger i sitt kompletterande remissvar att de är positiva till en skärpning av kravet på vinterdäck. De anser att det är lagstiftaren som ska ställa minimikrav på grepp och att det inte ska vara självdeklarerat. Det innebär att en märkning ska visa på bättre vinteregenskaper hela däckets livslängd. De påpekar att flertalet vinterdäck till tunga fordon utvecklas för att fungera som vinterdäck när de är nya, för att sedan prioritera livslängd och då kanske inte alls fungerar bra under vinterförhållanden. De har även tagit fram statistik som visar att svenska åkare redan insett värdet av bra däckstandard vintertid genom att över hälften av alla däck monteras tredje tertialet. Däck-, fälg- och Tillbehörleverantö- rernas Förening föreslår i sitt kompletterande remissvar att samma regler införs som beslutas om i Tyskland. Dessa innebär krav på 3PMSF-märkning på drivaxlar (från 2018/2019) och på styraxlar (från 2020/2021) men inget mönsterdjupskrav eller märkning på släpvagnsaxlarna. Mönsterdjupet på dragbilen bör dock vara minst 5 mm. Att M+S bör fasas ut som märkning för vinterdäck, är båda organisationerna överens om.

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår